بررسی ذخیره ساز HP 3PAR StoreServ 7450

ذخیره ساز HP 3PAR StoreServ 7450 یک ذخیره ساز با قیمت بالا اما کارایی باورنکردنی مناسب سازمان هایی با حجم اطلاعاتی بسیار بالا.

کمپانی HP با در اختیار داشتن منابع و محصولات متعدد از جمله سرور، برنامه های کاربردی و تجهیزات ذخیره سازی، در پی کسب اطمینان از هما...